Εταιρικές Πιστοποιήσεις

ISO

 

ISO

H  Saint-Gobain  Hellas, πιστή στη στρατηγική του Ομίλου για «Βιώσιμη Δόμηση» -"Sustainable Habitat" και με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, πιστοποιήθηκε κατά ISO-14001, δεσμευόμενη για άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες (Ξηρή Δόμηση  Rigips/Isover– Εξωτερική θερμομόνωση Weber).

Η πιστοποίηση επετεύχθη μέσω ενεργειών και διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση και σωστή διαχείριση των αποβλήτων (στερεών, υγρών και αερίων), την εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και 'A υλών, καθώς και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα η επίτευξη πιστοποίησης κατά ISO-14001 επιβεβαιώνει πως η εταιρία μας λειτουργεί πάντα μέσα στα πλαίσια των νόμων και των κανονισμών, με κοινωνική υπευθυνότητα και επαγγελματισμό και είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το Περιβάλλον αναλλοίωτο από τις δραστηριότητες της, αλλά και πως θα συνεχίσει να προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και φιλικά προς το χρήστη και το περιβάλλον προϊόντα και συστήματα δόμησης.

Παράλληλα η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO-9001 κατέχοντας επίσης Πιστοποιητικά Περιβαλλοντικής Δήλωσης Απόδοσης - E.P.D.
Παρακάτω διαθέσιμα τα πιστοποιητικά ISO για προβολή και λήψη. 
 

Safety Millionaire Club

Ιδιαίτερη τιμή για την Saint-Gobain Hellas το εργοστάσιο παραγωγής γύψου στο Αιτωλικό, διεκρίθει και αποτελεί μέλος στο παγκόσμιο Safety Millionaire Club στην κατηγορία GOLD για την εξαιρετική αποτελεσματικότητα του στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας με μηδενικό ατύχημα
τα τελευταία 15 έτη. 
Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν προτεραιότητα για την Saint Gobain.