'Οραμα - Αποστολή

Vision Mission

 

'Εχοντας σαν σημείο αναφοράς στις  καθημερινές μας δραστηριότητες τις αρχές και τις αξίες του Ομίλου Saint-Gobain, όλοι οι εργαζόμενοι στην Saint-Gobain Hellas, έχουμε καθορίσει το 'Οραμα και την Αποστολή μας:

 

Το Οραμα μας

“Να είμαστε το σημείο αναφοράς και η πρώτη επιλογή στην αγορά της δόμησης, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις και προϊόντα προδιαγραφών υψηλής ποιότητας, οδηγώντας την εταιρία σε κερδοφόρα ανάπτυξη”.

Η Αποστολή μας

Έχοντας ως επίκεντρο την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας,  θα εργαζόμαστε με αφοσίωση και προσήλωση για την επίτευξη του Οράματος μας, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες μας σε τεχνογνωσία, παροχή αποτελεσματικών λύσεων, αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και στην άμεση αναγνώριση ευκαιριών για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη.