Μεταλλικά Προφίλ Rigips

Tα Συστήματα Ξηρής Δόμησης Rigips αποτελούν τη σύγχρονη εναλλακτική λύση σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα δόμησης όπως το ξύλο ή τα τούβλα. Είναι κατάλληλα  για εφαρμογή σε  τοίχους, οροφές και δάπεδα.  Στα Συστήματα Ξηρής Δόμησης Rigips, χρησιμοποιούνται τα μεταλλικά προφίλ Rigips, τα οποία πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις των προδιαγραφών των κτιρίων  και ταυτόχρονα σημειώνουν πολύ υψηλές επιδόσεις. Η εγκατάστασή τους είναι ταχύτερη και ευκολότερη από αυτήν των παραδοσιακών προϊόντων.

Έως και 50 % ελαφρύτερα από τα  αντίστοιχα προϊόντα από ξύλο και έως και 70 % ελαφρύτερα από τα παλαιότερα υλικά δόμησης (όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι και πωρόλιθοι) τα μεταλλικά προφίλ Rigips  μεταφέρονται ευκολότερα. ‘Eτσι, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος,   καθώς μειώνονται οι εκπομπές Co2, που θα προέκυπταν κατά τη μεταφορά σε σύγκριση με τα άλλα υλικά. Παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, εγγυημένη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Τα μεταλλικά προφίλ και τα εξαρτήματα Rigips κόβονται εύκολα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, είναι άκαυστα, διατηρούν το σχήμα τους σε μεγάλες ροπές και είναι ανθεκτικά στην υγρασία. Με τη σωστή συσκευασία, μπορούν να αποθηκευτούν σε εξωτερικό χώρο και να εγκατασταθούν οποιαδήποτε εποχή, ανεξάρτητα  από τις καιρικές συνθήκες, παράγοντας που καθιστά πιο ευέλικτο τον προγραμματισμό της εγκατάστασης.

Επενδύοντας στην ‘Ερευνα και την Ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον, η Rigips εγγυάται την ποιότητα των υλικών που διαθέτει στην αγορά, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας και της ανθεκτικότητας των κατασκευών.

Αναζητήστε τα επώνυμα μεταλλικά προφίλ Rigips στους παρακάτω τύπους:

  • Ηχομονωτικά προφίλ

  • Μεταλλικά προφίλ πιστοποιημένα κατά ΕΝ 14195 & DIN 18182-1

  • Μεταλλικά προφίλ UNISTIL

  • Μπλε Μεταλλικά προφίλ Gyprofile