Διήμερη Εκπαιδευτική Συνάντηση στην Πάτρα

Με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον ο τεχνικός κόσμος της Πάτρας, συμμετείχε στην Διήμερη Εκπαιδευτική Συνάντηση που διοργάνωσε η Saint-Gobain Hellas στις 22 & 23 Νοεμβρίου στο Κέντρο Εκδηλώσεων Κοράλλι. 

Η 1η ημέρα ήταν αφιερωμένη στους  Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Κατασκευαστές και αφορούσε σε Τεχνική ενημέρωση και κατάρτιση στα νέα  “Προηγμένης τεχνολογίας υλικά”:

• Σύγχρονες τάσεις δόμησης – Κλιματική Αλλαγή – Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Υλικά προηγμένης τεχνολογίας ,  Προδιαγραφή συστημάτων,  Σχεδιασμός
• Πυροπροστασία κτηρίων, Νομοθετικό πλαίσιο
• Ακουστική (υλικά και συστήματα ηχομόνωσης – ηχοαπορρόφησης)

Η 2η ημέρα, για τους εμπορικούς συνεργάτες και εφαρμοστές υλικών ξηράς δόμησης και θερμομόνωσης. Αφορούσε κυρίως σε ενημέρωση - εκπαίδευση στα νέα καινοτόμα υλικά και τις σωστές  πρακτικές εφαρμογής τους:

• Glasroc® X, Duragyp - Habito,  τοποθέτηση – αρμολόγηση 
• Θερμομόνωσης (Συστήματα Εξωτερικής,Εσωτερικής θερμομόνωσης)
• Υλικά/κονιάματα επισκευαστικά, στεγάνωσης‐υγρομόνωσης για μεγάλο βαθμό δυσκολίας
•  Κόλλες για χρήσεις υψηλών απαιτήσεων
•  Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα ‐Τσιμεντοκονίες