Εξέλιξη Κτιριακών Εγκαταστάσεων Υγείας

Τα ιδρύματα φροντίδας & υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, οίκοι ευγηρίας) πρέπει να προσαρμόζουν συνεχώς τις δομές τους,  λόγω της εξέλιξης των ασθενειών, της άφιξης νέων παθολογιών, των νέων περιορισμών περίθαλψης αλλά και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Μια σύντομη επισκόπηση των προκλήσεων του σήμερα και του αύριο γίνεται σε αυτή τη λευκή βίβλο (δείτε εδώ) από την Saint-Gobain Solutions France, αφιερωμένη στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.

Δεν είναι εύκολη η παροχή μεγάλης ευελιξίας σε έναν τομέα υγείας και ασφάλειας γεμάτο περιορισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η περίθαλψη των ασθενών σε καλές συνθήκες. Είτε είναι νέα είτε παλιά, είναι σημαντικό τα κτίρια  υγειονομικής περίθαλψης να επανασχεδιαστούν με νέα πιο ευέλικτη μορφή. Στην πραγματικότητα  για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της λειτουργίας τους, πρέπει να εξελιχθούν σύμφωνα με τον  ρυθμό των προηγμένων τεχνολογιών που υπάρχουν, για να ακολουθούν τη σειρά των προγραμματισμένων  χειρουργείων  και να μπορούν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη  εισροή ασθενών. 

Μια άλλη μεγάλη πρόκληση: η κλιματική αλλαγή! Η ανάγκη για μείωση των εκπομπών CO2, όπως και είναι πιο βιώσιμα θα οδηγήσει σε κτίρια που είναι βελτιστοποιημένα από άποψη σχεδιασμού θερμικής ενέργειας και άνεσης, και μειωμένων εκπομπών άνθρακα.

Πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας (που είναι ολοένα και πιο ακριβή), της ανάγκης για υψηλή άνεση (ειδικά για έναν γηράσκοντα πληθυσμό) και της ποιότητας ζωής για το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στο κτίριο.

Οι προκλήσεις στις οποίες η Saint-Gobain παρέχει λύσεις είναι:

• Φροντίδας  για το σχεδιασμό και την ποιότητα κατασκευής αυτών των κτιρίων, τόσο από θερμική, ακουστική και ελαφριάς κατασκευής άποψη, όσο και για την ποιότητα του αέρα ή την υγιεινή
• Για προκατασκευασμένη και ευέλικτη δόμηση των εσωτερικών χώρων
• Για ανακαινίσεις επιτυγχάνοντας έτσι τη  μείωση  της  κατανάλωσης ενέργειας και τις εκπομπές αερίων CO2.